เรียนต่อต่างประเทศ ต้องรู้จัก วีซ่านักเรียน คืออะไร

วีซ่านักเรียน
ข้อแนะนำการขอวีซ่านักเรียน Tier4 UK Visa วีซ่านักเรียน |

สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศนั้น นอกจากในเรื่องการสมัครเข้าเรียน และเตรียมตัวต่าง ๆ แล้วนั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือ วีซ่านักเรียน เพราะถ้าสมัครเรียนและได้การตอบรับมาแล้ว จะยังไม่สามารถเดินทางได้จนกว่าจะมีวีซ่านักเรียน วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ วีซ่านักเรียนกันว่าคืออะไร และจะขออย่างไรได้บ้าง

วีซ่านักเรียน คืออะไร

เป็นการขอวีซ่าสำหรับนักเรียนที่เป็นพลเมืองของต่างชาติที่ต้องการจะเข้าประเทศ ซึ่งการเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตาม เช่น วีซ่าชั่วคราวสําหรับการเข้าพักชั่วคราวหรือวีซ่าผู้อพยพสําหรับถิ่นที่อยู่ถาวร คุณต้องมีวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อในประเทศ หลักสูตรการศึกษาและประเภทของโรงเรียนที่คุณวางแผนจะเข้าเรียนพิจารณาว่าคุณต้องการวีซ่า F-1 หรือวีซ่า M-2 และแต่ละประเทศ จะมีประเภท มีวิธีการและขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่แตกต่างการออกไป โดยเฉพาะการขอ วีซ่านักเรียน ที่มีขั้นตอน และการเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่หากนักเรียน ศึกษาและหาข้อมูลก่อนการยื่นขอวีซ่า ก็จะทำให้ไม่มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 

ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มเปิดกว้างสำหรับบุคคลที่ต้องการจะไปเรียนต่อต่างประเทศ การขอวีซ่านักเรียนจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยจะเป็นการได้รับหลังจากมีการตอบรับเข้ารับการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นเมื่อมีการตอบรับทางโรงเรียนจะมีการส่งเอกสารยืนยันให้กับผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน

ประเภทของวีซ่านักเรียน จะมีดังนี้

  • Student Visa สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับปริญญา โดยจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันก่อนที่จะสามารถสมัครวีซ่าได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการขอวีซ่านั้นเรียกว่า Confirmation of Acceptance of Studies: CAS 
  • Short-term Study Visa สำหรับไปเรียนภาษาหรืออบรมระยะสั้น วีซ่านักเรียนระยะสั้นจะเป็นของหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 11 เดือน 
  • Child Student Visa ต้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นอกจากเรื่องการขอวีซ่านักเรียนแล้วนั้น ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสามารถได้รับวีซ่านักเรียน เพราะการขอก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านด้วยเช่นกัน โดยมีปัจจัยอยู่หลากหลายข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเรียนจบแล้วหรือมีอายุแต่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ มีโอกาสที่จะถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษ หรือการไม่มีหลักทรัพย์ที่เพียงพอต่อการใช้เรียน ซึ่งสถานทูตไม่ได้กำหนดว่าผู้สมัครการขอวีซ่านักเรียนนั้นจะต้องมีเงินเท่าไหร่ แต่ก็อาจจะต้องมีสำรองกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่นั่นเอง

” อ่านบทความเตรียมตัวก่อนบินเพิ่มเติมที่นี่ “

” หาข้อมูลเตรียมตัวก่อนบินได้ที่นี่ “

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents