เตรียมสอบ IELTS ก่อนลงสนามจริง

เตรียมสอบ IELTS

เตรียมสอบ IELTS นั้นเป็นการทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบ IELTS นั้นสามารถใช้ยื่นสำหรับเรียนต่อได้นั่นเอง นอกจากนี้ ผลการสอบ IELTS ยังใช้สำหรับการทำงานได้เช่นเดียวกัน สำหรับมครที่กำลังจะสอบ IELTS เราได้มีข้อมมูลมาใช้ได้เตรียมตัวกันด้วย

การสอบ IELTS นั้นประกอบด้วยก็พาร์ท | เตรียมสอบ IELTS

เตรียมสอบ IELTS

ในการสอบ IELTS นั้นจะประกอบไปด้วยการสอบการฟัง 30 นาที โดยการสอบฟังนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งจะมีข้อสอบด้วยกันทั้งหมด 40 ข้อ ในการสอบ IELTS ในพาร์ทฟังนั้น คุณจะถูกทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทั้งแบบเฉพาะและครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายทั้งหมดนั่นเอง 

และนอกจากการสอบฟังแล้ว อีกหนึ่งทักษะที่คุณจะต้องทำการทดสอบเลยก็คือการสอบอ่านนั่นเอง โดยการสอบประเภทนี้นั้นจะแยกเป็นการสอบการอ่านเชิงวิชาการและการทดสอบการอ่านแบบทั่วไปนั่นเอง โดยจะให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีข้อสอบด้วยกัน 40 ข้อ ในการสอบพาร์ทนี้ คุณจะต้องเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวและสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นสามารถเข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่เป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเอง

นอกจากนี้ ในการสอบ IELTS จะต้องการสอบการเขียนเชิงวิชาการหรือการทดสอบการเขียนแบบทั่วไปนั่นเอง โดยการสอบพาร์ทจะใช้เวลาทั้งหมด 60 นาทีเช่นเดียวกัน โดยจะมีโจทย์อนู่ด้วยกัน 2 ข้อ ในการสอบเขียนนั้นคุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหาที่หลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของประโยค คำศัพท์ การใช้แกรมมาและรูปแบบที่ใช้จะได้รับการประเมินผลนั่นเอง

สำหรับพาร์ทสุดท้ายในการสอบ IELTS ก็คือการสอบการพูดนั่นเอง โดยการสอบประเภทนี้จะใช้เวลาทั้งหมด 11-14 นาที และจะมี 3 ส่วนด้วยกัน ในการสอบพาร์ทนี้จะใช้สำหรับการสอบเชิงวิชาการและการสอบแบบทั่วไป โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้ทดสอบ โดยจะเป็นการสอบพูดที่มีเนื้อหาครอบคลุมในวงกว้าง ซึ่งคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับบุคคล และพูดในหัวข้อที่ถูกเลือกให้ ทั้งยังต้องสามารถถกเถียงในหัวข้อที่ถูกตั้งขึ้นตามความคิดได้อีกด้วยนั่นเอง

ระดับของการสอบ IELTS

เตรียมสอบ IELTS

และหลังจากที่คุณผ่านการสอบ IELTS เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการประเมินและมีระดับการให้คะแนน โดยคะแนนของการสอบ IELTS นั้นจะแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน 

  • ระดับ 9 คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความชำนาญขั้นสูง
  • ระดับ 8 คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก
  • ระดับ 7 คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
  • ระดับ 6 คือ ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ระดับ 5 คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
  • ระดับ 4 คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัด
  • ระดับ 3 คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัดมาก
  • ระดับ 2 คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้น้อยมาก
  • ระดับ 1 คือ ผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://studentdatabase.net

เครดิต
https://google.com

เครดิต : เซ็กซี่บาคาร่า168 / แทง บอล ขั้น ต่ำ 1 บาท / sg สล็อต

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents