ทําความรู้จัก ทุนฟูลไบรท์ Fulbright Scholarship ทุนฟรีจากประเทศ อเมริกา

Fulbright

เเนะนำที่เรียน สำหรับใครหลายๆคนที่ ศึกษาจบปริญญาตรีแล้วอยากจะมีโอกาสได้ไปต่อปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต่างประเทศ ทุนรัฐบาลของอเมริกาให้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อกับคนไทย หนึ่งในทุน Fulbright จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่รองรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ได้ไปเรียนกันแบบไม่ต้องใช้ทุนกันเลยทีเดียวทั้งฟรีค่าตั๋ว หรือ ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักก็ฟรี

ทุนรัฐบาลของอเมริกาให้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อกับคนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก Fulbright Scholarship ทุนฟูลไบรท์ ที่สานฝันเด็กไทยหลายๆคนที่อยากไปเรียนต่อในอเมริกา เชื่อว่าน้องๆ หลายคนคงมีความฝันที่อยากจะเรียนต่อในประเทศที่เป็นที่นิยมส่วนมากอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เราจะไปเรียนเองก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่ ทุนฟูลไบรท์เป็นทุ่นที่ดีการสมัครทุนเรียนต่อจึงเป็นตัวเลือกดีๆ สำหรับน้องที่มีความสนใจเรียนต่อในอเมริกา ซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนำ ทุนที่ใครอยากจะไปเรียนต่อต้องรู้จักเอาไว้ รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน กับทุนFulbright 2023 หนึ่งในทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

ใครสามารถสมัคร ทุนต่างประเทศได้บ้าง

แต่ละโครงการของ ทุนต่างประเทศ จะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอทุนที่แตกต่างกันออกไป กำหนดตั้งแต่อายุ 23-57 ปี แต่โดยทั่วไปผู้ยื่นขอทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย 
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • จบการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3.0 
  • มีผลคะแนนทดสอบภาษา TOEFL 
  • ต้องไม่เคยศึกษามหาวิทยาลัยในอเมริกามาก่อน

เทคนิคในการ สมัคร ทุน Fulbright 2023

เรียงความส่งเข้าขอ ทุนฟรี ควรนำเสนอวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และละเอียดและชัดเจนจนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเป้าหมายในอนาคตของเรา ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเราจะต้องแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของตัวเองและความรู้สึกในสาขาที่เราต้องการขอทุนการศึกษาและแสดงให้เห็นถึงทักษะภาษาอังกฤษที่ดีควรแสดงออกถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ ผ่านกิจกรรมทางสังคม, ด้านวิชาการ หรือผลงานส่วนตัว และแสดงให้เห็นว่าเรามีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาพัฒนาประเทศหลังจากเรียนจบแล้วเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของทุน โดยมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐฯและประเทศไทยผ่านกิจกรรมการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในส่วนของจดหมายรับรอง ให้อาจารย์ที่เราสนิทช่วยเขียนจดหมายให้โดยแสดงให้ทางกรรมการเห็นว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับทุนการศึกษานี้

แนะนำ ทุนฟูลไบรท์ ที่น่าสนใจและน่าไปเรียนต่อที่อเมริการ

1.ทุนศึกษาเรียนต่อปริญญาโท รับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี ในแต่ละปีให้ประมาณ 7-8 ทุน เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาต่อปริญญาโทที่อเมริกาในสาขาที่ต้องการ ยกเว้นสาขาที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ ผู้ที่สามารถสมัครขอ ทุนฟรี ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และต้องมีคะแนน TOEFL มีคะแนนที่ไม่ต่ำกว่า 200 ขึ้นไป ด้วยการสอบระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 80 ขึ้น สำหรับการสอบในระบบ Internet Base TOEFL 

2.ทุนทำวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ทุนที่สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปริญญาเอก มีผลการเรียนที่ดีและได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ เพื่อเดินทางไปทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาที่อเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

3.ทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปทำการสอน หรือการมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตร สำหรับอาจารย์ที่ดำเนินการสอนหรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ หรือภาษาและวรรณกรรม เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ แบ่งเป็นโครงการย่อย 5 โครงการ ในแต่ละโครงการนั้นจะเน้นวิชาการเฉพาะด้านที่ ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพราะผู้ที่ได้รับทุนต่างประเทศต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 4ถึง6 สัปดาห์ ทุน Fulbright 2023 จะเปิดรับสมัครเดือนมกราคมของทุกปี

4.ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย  เป็นทุนสำหรับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้วยการสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ ทุนต่างประเทศจะเปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี ปีละสองถึงสามทุนคุณสมบัติ คือ เป็นอาจารย์ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนน TOEFL มีคะแนนที่ไม่ต่ำกว่า 200 ขึ้นไป ด้วยการสอบระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 80 ขึ้นไป ด้วยการสอบระบบ Internet Base TOEFL

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://studentdatabase.net/ทุนการศึกษา/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents