ทําความรู้จัก ทุน Monbukagakusho หรือ MEXT  จากประเทศญี่ปุ่น

Monbukagakusho

ทุนเรียนต่อต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ใครหลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะไป เรียนต่อ และอีกหลายคนต้องการอยากไปเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสและต่อยอดให้กับอนาคตของตัวเองการเรียนต่างประเทศเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และใครหลายๆคนอาจจะมีความฝันที่อยากจะไปเรียนต่อ วันนี้เราจะแนะนำ ทุนการศึกษา Monbukagakusho จากประเทศญี่ปุ่นที่มีอากาศธรรมชาติดีและเป็นประเทศต้นๆที่ได้รับความนิยมทางการศึกษาอีกด้วย

สำหรับครั้งนี้เป็นการนำเอาข้อมูล  ทุน Monbukagakusho ทุนที่เรียนต่อจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาฝากให้ได้เก็บไปคิด ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทุนที่นักเรียนหลายๆ คนอยากได้กันมาก ด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนไทย ด้วยจากเหตุผลหลายๆ อย่าง อาทิเช่น สถานที่ท่องเที่ยวสวย และสภาพอากาศที่สดใส การที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยทั้งได้เรียนหาความรู้และทั้งได้เที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่นมอบให้กับชาวไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยมี 7ประเภททุน ครอบคลุมระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีโท ปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาในการเรียน ทำให้หลายๆ คนอยากได้ทุนนี้กันมากๆ ในส่วนของสาขาที่เปิดรับมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายแพทยศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ สายเทคโนโลยี กฎหมาย วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และอื่นๆ ทั้งนี้อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีที่เปิดรับ 

แนะนำประเภท ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ที่น่าสนใจ

1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัคร ทุนญี่ปุ่น ต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี จบการศึกษาเเล้ว หรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5ปี หรือ 7ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1ปี รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน

2. ทุนนักศึกษาวิจัย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นที่ประจำประเทศไทย ทำการคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อจะไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้ที่สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาเเล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน ในกรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม

3. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ที่ศึกษาอยู่ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน

เกณฑ์การสมัครของผู้สมัครขอทุน Monbukagakusho 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยจะมอบทุนจำนวน 10 ถึง 15 ทุนในแต่ละปี มูลค่าทุนฟรีค่าจ่ายค่าเล่าเรียนให้เต็มจำนวน รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เดือนละ ประมาณ 33,440 บาท ระยะของทุ่นจะอยู่ที่ 5 ถึง 7ปี เรียนพื้นฐาน 1ปี เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ถึง 6ปี

เกณฑ์การสมัครของผู้สมัคร มีดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
  2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  3. GPA มีคะแนนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ ทุน Monbukagakusho ที่สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่ชอบใฝ่หาความรู้ดีๆ สามารถได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเทอม และยังได้ค่าครองชีพในจำนวนที่กำหนดให้ของโครงการ พร้อมกับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นกับประเทศไทย ที่สำคัญทุนนี้ยังไม่มีข้อผูกมัดอีกด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://studentdatabase.net/ทุนการศึกษา/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents