ขั้นตอนและการยืนขอ Student visa ต้องเตรียมอะไรบ้างไปดู

Student visa

น้องหลายคนอาจจะกังวลว่า การขอStudent visaของอเมริกายากไหมและมีโอกาสไม่ผ่านไหม วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนสามารถช่วยให้การขอ Student visa นั้นง่ายขึ้นสำหรับทุกคนได้มากกว่าที่คิด เราพร้อมให้คำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนและเอกสารการขอวีซ่านักเรียน

เพราะคือผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อต่างประเทศ และมีประสบการณ์การขอวีซ่านักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทางเราใส่ใจตั้งแต่การเลือกมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของทุกคน เพื่อจะส่งผลให้การขอวีซ่าเพื่อการศึกษาเป็นเหตุเป็นผลในการเดินทางมากขึ้น และไปจนถึงเตรียมความพร้อมให้ทุคนก่อนไปสัมภาษณ์ และให้คำปรึกษาเรื่องการตอบคำถามประวัติส่วนตัวหรือประวัติการศึกษา รวมถึงเป้าหมายในชีวิตหลังเรียนจบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากใครสนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆแล้วต้องการคำแนะนำ เราก็พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำทุกขั้นตอนแน่นอนวางใจได้ว่าจะสามารถเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนหรือนักเรียนทุนต่างประเทศ

การเตรียมเอกสารในการยื่นขอ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่านักเรียนทุนต่างประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดกว้างสำหรับบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการศึกษา ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้สมัครที่เป็นนักเรียนทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการตอบรับทางโรงเรียนจะส่งเอกสารยืนยันให้กับผู้สมัครแต่ละท่าน เพื่อนำมาใช้ยื่นประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนและรายละเอียดและคุณสมบัติของวีซ่าแต่ละประเภทมีดังนี้ Student visa วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่

ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง หรือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องมีวีซ่าประเภทนี้รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องใช้วีซ่าประเภทนี้ได้เช่นกันเช่นกัน และโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกากฎหมายของสหรัฐฯไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐในระดับชั้นประถมศึกษาหรืออนุบาลถึงเกรด 8 นั่นเอง หรือโครงการศึกษาระดับผู้ใหญ่ที่รัฐออกทุนให้ ดังนั้นจึงไม่สามารถออกStudent visaให้นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนประเภทดังกล่าวได้ และวีซ่าประเภทนี้ใช้ได้สำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนของรัฐในระดับมัธยมศึกษาเกรด 9 ถึง 12 โดยที่นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนดังกล่าวได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โรงเรียนจะต้องระบุในแบบฟอร์ม I-20 มาด้วยว่า ว่านักเรียนชำระค่าธรรมเนียมในการศึกษาเองครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการศึกษา

และเอกสารเพิ่มติมในการยื่นคำร้องขอ วีซ่าเพื่อการศึกษา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำมาพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตัดสินใบคำร้องแต่ละกรณีโดยดูจากปัจจัยด้านอาชีพ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่ขณะที่ทำการพิจารณา โดยอาจดูจากเจตนา สถานการณ์ด้านครอบครัว แผนระยะยาวของท่าน ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลภายใต้กฎหมายนั่นเอง

และท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

  • เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันความผูกพันในด้านการเงิน สังคม และครอบครัวที่มีต่อประเทศของท่าน ที่แสดงให้เห็นได้ว่าท่านจะต้องเดินทางกลับมายังประเทศของท่านหลังจากโครงการศึกษาสิ้นสุดลง
  • ไม่สามารถใช้สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารยื่นประกอบได้ 
  • ในกรณีที่ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลอื่น ให้ท่านนำหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ให้การสนับสนุนนั้น
  • เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่แสดงถึงความเตรียมพร้อมด้านการศึกษา เช่น ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนคือใบประกาศนียบัตรยืนยันการผ่านการสอบวัดระดับตามระบบการศึกษาของอังกฤษผลการสอบที่มีมาตรฐานและประกาศนียบัตรอื่น

ทิ้งท้าย

อายุการใช้งานของวีซ่านักเรียน ในกรณีที่หยุดเรียนชั่วคราว นักเรียนทุนต่างประเทศ ที่ไม่ได้เข้าเรียนเป็นเวลามากกว่าห้าเดือนจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทStudent visa ใหม่ได้เพื่อกลับเข้าไปเรียนอีกครั้งหลังจากขาดเรียนไป นักเรียนที่ยังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง นักเรียนสามารถเสียเถานะการเป็นนักเรียนได้หากไม่กลับเข้าเรียนต่อภายในห้าเดือนนับจากวันที่ได้ย้ายโรงเรียนหรือเปลี่ยนโครงการ ในกรณีที่เสียสถานภาพการเป็นนักเรียนมีอยู่ก็จะไม่สามารถใช้เดินทางกลับเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาในอนาคตได้อีก 

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://studentdatabase.net/เตรียมตัวก่อนบิน/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents