ข้อดีของการไปเรียนต่อต่างประเทศ มีอะไรบ้าง

ข้อดีของการไปเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับคนไหนที่กำลังมีแพลนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อปูเส้นทางการเดินตามความฝันชัดเจนมากขึ้น แต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างไง จนอาจจะรู้สึกกังวลใจและไม่กล้าไปทำตามความฝัน วันนี้เราจึงขอมาบอกต่อว่า ข้อดีของการไปเรียนต่อต่างประเทศ และต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อที่จะให้คุณสามารถเตรียมตัวได้พร้อมก่อนไปเรียนและข้อดีของการไปเรียนต่อต่างประเทศที่แน่นอนเลย คือโอกาศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงาน และการใช้ภาษาที่คล่องขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารที่กว้างขึ้นนั่นเอง ศึกษาต่อต่างประเทศต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง | ข้อดีของการไปเรียนต่อต่างประเทศ เอกสารหรือข้อมูลต่างๆที่แต่ละคนต้องเตรียมก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางประเทศอาจต้องการแค่เอกสารไม่กี่อย่าง หรือบางประเทศก็ต้องการเอกสารและหลักฐานเป็นปึกๆ เราจะมาพูดถึงมาตรฐานหลักๆที่เราต้องมีก็แล้วกัน จะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าสิ่งที่ควรมีคืออะไรบ้างไปดูกัน  ใบจบการศึกษา เป็นใบหลักฐานรับรองการศึกษา ซึ่งสามารถขอได้ที่มหาลัยของแต่ละคนเลย แนะนำให้ขอเป็นภาษาอังกฤษนะ ทรานสคริปต์  จดหมายรับรอง  เราจะต้องขอหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่มหาลัยจำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ หรือถ้าใครทำงานแล้วก็สามารถขอจดหมายรับรองจากที่ทำงานได้เช่นกัน  Resume / Portfolio สิ่งที่ควรทำเผื่อไว้ก็คือ Resume หรือประวัติการเรียนหรือการทำงาน และสิ่งที่คุณสนใจคร่าวๆเพื่อที่ทางมหาลัยจะได้รู้จักกับเราเพิ่มเติม  Passport (หนังสือเดินทาง) สำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาหนังสือเดินทางนั้นจำเป็นที่สุด ขอให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เยอะๆก่อนเลย เพราะว่าต้องได้ใช้แน่นอน  Statement of Purpose (SOP) และที่ขาดไม่ได้คือ (SOP) ซึ่ง (SOP) สำหรับการเรียนต่างประเทศ คือ เรียงความที่เขียนแนะนำตัวให้ทางมหาลัยได้รู้จักกับตัวเรามากขึ้น ถือว่าสำคัญไม่แพ้กับประวัติการศึกษาและเกรดเฉลี่ย (ความยาวประมาณไม่เกิน 2 หน้า A4) […]