อยากไป เรียนต่อสิงคโปร์ เตรียมตัวอย่างไรดี 

เรียนต่อสิงคโปร์

สิ่งที่ควรรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไป เรียนต่อสิงคโปร์ คือ ขั้นตอนการการสมัคร เอกสารที่ต้องเตรียม ต้องใช้ผลสอบอะไร ใช้เวลาในการเตรียมตัวเท่าไหร่ การเตรียมตัวและการสมัครเรียนในสิงคโปร์ เลือกประเทศและเมืองเรียนต่อและการสมัครเรียนขั้นตอนเรียน การต่อวางแผนค่าใช้จ่ายและทุน การสมัครวีซ่าการหาที่พักเมื่อมาถึง การเตรียมตัวและการสมัครเรียนการสมัครเรียนต่อสิงคโปร์ การสมัครเรียนต่อต่างประเทศ | เรียนต่อสิงคโปร์ หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน ได้วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา ซึ่งส่วนใหญ่จะ เรียนต่อต่างประเทศ ที่สถาบันโพลีเทคนิคและสถาบันการศึกษาเอกชน จนถึงวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกคุณสามารถดูรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนที่สถาบันการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้จากเว็บไซต์เรียนต่อต่างประเทศที่นี่  ประเภทของสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยท้องถิ่น 4 แห่ง สถาบันโพลีเทคนิค 5 แห่งและสถาบันการศึกษาเอกชนอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีสถาบันการศึกษาระดับโลกหลายแห่ง อาทิเช่นมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส สถาบันเทคโนโลยี Massachusetts และสถาบันสอนธุรกิจของสหรัฐอเมริกาเช่นบัณฑิตวิทยาลัยสาขาธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย Chicago เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคุณว่าสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศสิงคโปร์ จะสามารถรักษามาตรฐานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามคุณภาพ จึงได้มีการก่อตั้ง Council for Private Education ขึ้น อยากไปเรียนต่างประเทศที่สถาบันการศึกษาเอกชนทุกแห่งในประเทศสิงคโปร์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ(ERF) เพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนกับ CPE ได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์มีมาตรฐานตามที่ได้ลงทะเบียนและปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์การเรียนนั้นๆ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้องได้รับใบรับรอง EduTrust หากสถาบันการศึกษาต้องการรับนักศึกษานานาชาติเข้าเรียนด้วย และคณสามารถค้นหาดูสถาบันการศึกษาใดบ้างที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย CPE  อยากไปเรียนต่างประเทศ มีขั้นตอนการสมัครเรียอย่างไรบ้าง นี่คงเป็นคำถามสำหรับคนที่ อยากไปเรียนต่างประเทศ […]