ขั้นตอนและการยืนขอ Student visa ต้องเตรียมอะไรบ้างไปดู

Student visa

น้องหลายคนอาจจะกังวลว่า การขอStudent visaของอเมริกายากไหมและมีโอกาสไม่ผ่านไหม วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนสามารถช่วยให้การขอ Student visa นั้นง่ายขึ้นสำหรับทุกคนได้มากกว่าที่คิด เราพร้อมให้คำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนและเอกสารการขอวีซ่านักเรียน เพราะคือผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อต่างประเทศ และมีประสบการณ์การขอวีซ่านักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทางเราใส่ใจตั้งแต่การเลือกมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของทุกคน เพื่อจะส่งผลให้การขอวีซ่าเพื่อการศึกษาเป็นเหตุเป็นผลในการเดินทางมากขึ้น และไปจนถึงเตรียมความพร้อมให้ทุคนก่อนไปสัมภาษณ์ และให้คำปรึกษาเรื่องการตอบคำถามประวัติส่วนตัวหรือประวัติการศึกษา รวมถึงเป้าหมายในชีวิตหลังเรียนจบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากใครสนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆแล้วต้องการคำแนะนำ เราก็พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำทุกขั้นตอนแน่นอนวางใจได้ว่าจะสามารถเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศได้อย่างราบรื่น ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนหรือนักเรียนทุนต่างประเทศ การเตรียมเอกสารในการยื่นขอ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่านักเรียนทุนต่างประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดกว้างสำหรับบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการศึกษา ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้สมัครที่เป็นนักเรียนทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการตอบรับทางโรงเรียนจะส่งเอกสารยืนยันให้กับผู้สมัครแต่ละท่าน เพื่อนำมาใช้ยื่นประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนและรายละเอียดและคุณสมบัติของวีซ่าแต่ละประเภทมีดังนี้ Student visa วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง หรือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องมีวีซ่าประเภทนี้รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องใช้วีซ่าประเภทนี้ได้เช่นกันเช่นกัน และโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกากฎหมายของสหรัฐฯไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐในระดับชั้นประถมศึกษาหรืออนุบาลถึงเกรด 8 นั่นเอง หรือโครงการศึกษาระดับผู้ใหญ่ที่รัฐออกทุนให้ ดังนั้นจึงไม่สามารถออกStudent visaให้นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนประเภทดังกล่าวได้ และวีซ่าประเภทนี้ใช้ได้สำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนของรัฐในระดับมัธยมศึกษาเกรด 9 ถึง 12 โดยที่นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนดังกล่าวได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โรงเรียนจะต้องระบุในแบบฟอร์ม I-20 มาด้วยว่า ว่านักเรียนชำระค่าธรรมเนียมในการศึกษาเองครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการศึกษา และเอกสารเพิ่มติมในการยื่นคำร้องขอ วีซ่าเพื่อการศึกษา […]